Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Το Σουφλί και το μετάξι

Το Σουφλί στις αρχές του περασμένου αιώνα αποτελούσε το διοικητικό κέντρο μιας πλούσιας περιοχής με 60.000 κατοίκους, η οποία εκτεινόταν και από τις δυο πλευρές του ποταμού Έβρου. Η σημαντική πληθυσμιακή συγκέντρωση και η ανυπαρξία πλησιέστερων πόλεων είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της πόλης σε σημαντικό εμπορικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής με 80 χωριά. Το 1908 ο πληθυσμός του Σουφλίου ανερχόταν στους 12.000-13.000 κατοίκους!
Καθάρισμα κουκουλιών

Παράλληλα με την πληθυσμιακή παρατηρήθηκε πνευματική, πολιτιστική αλλά και οικονομική ανάπτυξη. Κτίστηκαν εργοστάσια μεταξουργίας και καροποιίας με αποτέλεσμα στο Σουφλί να δημιουργηθεί ανθούσα βιοτεχνία. Ο μοχλός όμως της οικονομικής ανάπτυξης ήταν η σηροτροφία. Το 1911 η συνολική παραγωγή χλωρών κουκουλιών στο Βιλαέτι της Αδριανουπόλεως έφτασε τις 1620 χιλιάδες κιλά. Το Σουφλί συμμετείχε με 850 χιλ. κιλά κάτι παραπάνω δηλαδή από το 50% του συνόλου. Αποτέλεσμα ήταν να λειτουργούν μεταξουργεία και πολλές βιοτεχνίες επεξεργασίας των προϊόντων του μεταξιού οικογενειακής μορφής. Τούτο σε συνδυασμό με τις ικανοποιητικές τιμές στα προϊόντα του κουκουλιού καθορίζει και προσδιορίζει την οικονομική άνθιση και ευρωστία της πόλης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
"Σουφλίου Εγκώμιον"  του Μ. Πατέλη
Διηγήσεις ηλικιωμένων Σουφλιωτών
Επιμέλεια: Τσιομπανούδη Αλίκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου